COVID-19

Aktualizace grafů: 2x za den. Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/testy.csv

Aktualizace následujících grafů: 1x za den.

Zdroj: https://data.humdata.org/hxlproxy/api/data-preview.csv?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FCSSEGISandData%2FCOVID-19%2Fmaster%2Fcsse_covid_19_data%2Fcsse_covid_19_time_series%2Ftime_series_covid19_confirmed_global.csv&filename=time_series_covid19_confirmed_global.csv

 

Celkem v Hk kraji: 120
Královehradecký kraj (Datum zjištění nákazy | pohlaví | věk)

2020-03-09 | Muž | 46 let

2020-03-10 | Žena | 19 let

2020-03-10 | Žena | 46 let

2020-03-12 | Žena | 25 let

2020-03-12 | Muž | 54 let

2020-03-12 | Žena | 49 let

2020-03-13 | Muž | 21 let

2020-03-14 | Muž | 25 let

2020-03-16 | Žena | 20 let

2020-03-16 | Žena | 43 let

2020-03-17 | Žena | 9 let

2020-03-17 | Žena | 6 let

2020-03-17 | Žena | 62 let

2020-03-17 | Muž | 69 let

2020-03-20 | Muž | 52 let

2020-03-21 | Žena | 52 let

2020-03-21 | Muž | 58 let

2020-03-22 | Muž | 27 let

2020-03-23 | Muž | 82 let

2020-03-24 | Žena | 26 let

2020-03-24 | Žena | 53 let

2020-03-24 | Muž | 45 let

2020-03-24 | Žena | 71 let

2020-03-24 | Muž | 29 let

2020-03-24 | Muž | 67 let

2020-03-24 | Muž | 49 let

2020-03-24 | Žena | 24 let

2020-03-24 | Muž | 8 let

2020-03-24 | Muž | 75 let

2020-03-24 | Muž | 40 let

2020-03-24 | Muž | 22 let

2020-03-24 | Žena | 49 let

2020-03-25 | Muž | 62 let

2020-03-25 | Muž | 18 let

2020-03-25 | Muž | 58 let

2020-03-25 | Žena | 47 let

2020-03-25 | Žena | 78 let

2020-03-25 | Žena | 89 let

2020-03-25 | Muž | 47 let

2020-03-25 | Muž | 17 let

2020-03-25 | Muž | 20 let

2020-03-26 | Žena | 60 let

2020-03-26 | Žena | 47 let

2020-03-26 | Muž | 54 let

2020-03-26 | Žena | 53 let

2020-03-26 | Žena | 26 let

2020-03-26 | Muž | 58 let

2020-03-26 | Muž | 26 let

2020-03-27 | Muž | 46 let

2020-03-27 | Muž | 20 let

2020-03-27 | Muž | 56 let

2020-03-27 | Žena | 24 let

2020-03-28 | Muž | 45 let

2020-03-28 | Žena | 26 let

2020-03-28 | Muž | 45 let

2020-03-28 | Žena | 68 let

2020-03-28 | Muž | 52 let

2020-03-28 | Muž | 30 let

2020-03-28 | Žena | 9 let

2020-03-28 | Žena | 42 let

2020-03-28 | Žena | 47 let

2020-03-28 | Žena | 16 let

2020-03-28 | Žena | 21 let

2020-03-28 | Muž | 46 let

2020-03-28 | Žena | 24 let

2020-03-28 | Muž | 50 let

2020-03-28 | Žena | 20 let

2020-03-28 | Muž | 32 let

2020-03-28 | Muž | 66 let

2020-03-28 | Muž | 18 let

2020-03-28 | Muž | 64 let

2020-03-28 | Muž | 22 let

2020-03-28 | Muž | 23 let

2020-03-28 | Žena | 38 let

2020-03-29 | Žena | 52 let

2020-03-29 | Žena | 42 let

2020-03-29 | Žena | 23 let

2020-03-29 | Žena | 60 let

2020-03-29 | Žena | 38 let

2020-03-29 | Muž | 27 let

2020-03-29 | Žena | 45 let

2020-03-29 | Muž | 57 let

2020-03-29 | Muž | 42 let

2020-03-29 | Muž | 54 let

2020-03-30 | Muž | 61 let

2020-03-30 | Muž | 44 let

2020-03-30 | Žena | 65 let

2020-03-30 | Žena | 17 let

2020-03-31 | Žena | 23 let

2020-03-31 | Muž | 45 let

2020-03-31 | Žena | 36 let

2020-03-31 | Žena | 4 let

2020-03-31 | Muž | 58 let

2020-03-31 | Muž | 69 let

2020-03-31 | Žena | 78 let

2020-03-31 | Muž | 48 let

2020-03-31 | Žena | 60 let

2020-03-31 | Žena | 52 let

2020-04-01 | Žena | 36 let

2020-04-01 | Žena | 52 let

2020-04-01 | Muž | 26 let

2020-04-01 | Muž | 40 let

2020-04-01 | Muž | 50 let

2020-04-01 | Žena | 42 let

2020-04-01 | Žena | 52 let

2020-04-02 | Žena | 50 let

2020-04-02 | Žena | 49 let

2020-04-02 | Žena | 48 let

2020-04-02 | Žena | 40 let

2020-04-02 | Žena | 53 let

2020-04-02 | Muž | 49 let

2020-04-02 | Muž | 31 let

2020-04-02 | Žena | 31 let

2020-04-03 | Žena | 63 let

2020-04-03 | Muž | 52 let

2020-04-03 | Muž | 57 let

2020-04-03 | Muž | 88 let

2020-04-03 | Muž | 16 let

2020-04-03 | Žena | 49 let

2020-04-03 | Žena | 36 let

theme Nikmaan by YurajGo