Nezařazené

COVID-19

Aktualizace grafů: 2x za den. Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/testy.csv Aktualizace následujících grafů: 1x za den. Zdroj: https://data.humdata.org/hxlproxy/api/data-preview.csv?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FCSSEGISandData%2FCOVID-19%2Fmaster%2Fcsse_covid_19_data%2Fcsse_covid_19_time_series%2Ftime_series_covid19_confirmed_global.csv&filename=time_series_covid19_confirmed_global.csv  

Celý článek

theme Nikmaan by YurajGo